Internet i Mobilen

90% av alla svenskarna över 12 år använder mobilen för att titta på internet. 92% av Sveriges befolkning har en egen smarttelefon.

Det undersökningar visar är att mobilanvändandet ökar mot att datorn minskar. Det är fler som använder internet dagligen på mobilen än dagligen på en dator. Surfplattan minskar i användandet men är populärast bland de som är i åldersgruppen 66-75 år.

Något fler i Sverige använder en Iphone än en Android telefon. 47% uppger att de har en Iphone medan 37% har en Android. 1% har ingen mobil och 7% har ingen smartphone. Iphone är framförallt populärare bland de som är yngre i åldern 12-25 år samt i hushåll med en inkomst på över 750 000kr.

Förutom att använda mobilen till internet används den även för olika tjänster såsom vårdapp exempelvis, dvs kontakt med en doktor online. Än är det endast 1 av 10 som använder en sådan app men det kommer säkerligen att öka. I åldersgruppen 36-45 är det 20% som använder sig av en vårdapp. Framförallt är det familjer med hemmaboende barn som använder sig i större utsträckning av en vårdapp.

En annan sak som används i hög utsträckning i mobilen är mobilt BankID. 84% av befolkningen över 16 år använder sig av mobilt BankID, sett till endast de med en smartphone är siffran 94%. Motsvarande siffror för användandet av swish är 79% respektive 88%.

Service och bilverkstadsbolaget AD-bildelar rapporterade en ökning av trafiken på deras hemsida med 500% efter att man mobilanpassat deras e-handel reservdelar

När det kommer till bankärenden så övergår även detta mer och mer till mobilen. Vi har inga siffror på hur många som använder sig av mobilen men 91% av svenskarna över 16 år använder sig av en internetbank.

Ett annat användningsområde för mobilen är chattar. Detta ökar i användandet och 62% använder sig av messenger och 35% av whatsapp. Whatsapp är den appen som ökar i användandet. Messenger håller sig på ungefär samma nivå mellan 2018 och 2019. Användandet av skype går neråt. Detta kan ju bero på att det nu finns många fler sätt att prata med video än tidigare och dessa är enklare både för att prata med nära och kära samt för att ha möten i arbetet.