Sociala medier

När man som företagare vill nå nya kunder är det bra att känna till var sina potentiella köpare finns. Ett område som är lätt att nå sina kunder på är i sociala medier. Här kan man välja vilka åldergrupper man vill nå.

De främsta sociala nätverken är Facebook, Instagram och Snapchat. Facebook toppar alla åldergrupper utom de yngsta, 12-15 år där de föredrar Snapchat och Instagram. Instagram har ett högt användande i alla åldergrupper.

När vi ser till den dagliga användningen av sociala medier så får vi lägga till även åldersgruppen 16-25 år där inte Facebook längre är störst utan Instagram tätt följt av Snapchat dominerar.

Twitter och linkedin har inte så hög användning utan ligger på 24% respektive 31%. Men sett till dagligt användande är de både nere på 7%. Därför kommer vi inte att behandla dessa sociala medier närmare i avsnittet om annonsering. Ett perfekt exempel på ett företag som lyckats i sociala medier är justposter.se som säljer affischer och posters online. 

Annonsering i sociala medier

Att annonsera i sociala medier är ett prisvärt val. Framförallt om man vill sälja till konsumenter. När det kommer till B2B så är det inte lika enkelt då man framförallt använder dessa kanaler i privat syfte.

En av de stora fördelarna med att annonsera i sociala medier är att man kan styra sina annonser efter plats eller person. Det är enkelt att rikta in sig på sin primära målgrupp. Exempelvis om du säljer fönsterputs stockholm kan du ställa in så att dina annonser visar för de som bor i Stockholm. Detta gör att du slipper betala för att exempelvis någon i Malmö ser dina annonser men inte kommer att kunna köpa någon fönsterputs då ni inte kan åka ner till Malmö för en fönsterputs.

Då användandet och köpandet i mobilen ökar är det viktigt att se till att ens annonser fungerar även i mobilen. Både som video eller bild.